Oferta

Konsultacja psychoterapeutyczna Podczas pierwszych dwóch lub trzech spotkań z psychoterapeutą osoba zgłaszająca się dzieli się swoim problemem, a terapeuta proponuje odpowiednią formę pomocy psychologicznej (terapia krótkoterminowa, długoterminowa lub psychoedukacja). Konsultacja psychoterapeutyczna umożliwia również poznanie psychoterapeuty, jego sposobu pracy i gabinetu oraz określenie celu i zbadanie własnej gotowości do podjęcia psychoterapii. Koszt sesji (50min) – 160zł

Terapia indywidualna To regularne spotkania indywidualne z psychoterapeutą, których celem jest poprawa funkcjonowania osoby zgłaszającej się. Psychoterapeuta towarzyszy w procesie poznawania siebie, dba o to, aby wspólna praca podczas spotkań była efektywna i prowadziła do osiągania wyznaczonych wcześniej celów terapii. Treści ujawniane przez klienta podczas spotkań z psychoterapeutą są objęte zasadą poufności. Koszt sesji (50min) – 160zł

Psychoterapia par, psychoterapia małżeńska Terapia przeznaczona dla osób będących w związku, które pragną dotrzeć do przyczyn trudności, jakich doświadczają oraz znaleźć ich rozwiązanie. Ta forma psychoterapii jest pomocna również wtedy, gdy para zdecydowała się na rozstanie i w związku z tym przeżywa trudne emocje. Koszt sesji (80 min) – 250 zł