Psychoterapia Gestalt

Fritz i Laura Perls oraz Paul Goodman stworzyli psychoterapię Gestalt – szkołę psychoterapii, która swą nazwę zaczerpnęła z akademickiego nurtu psychologii zwanego psychologią postaci lub gestaltyzmem. Lokuje się ona w nurcie psychologii humanistycznej. 

Kluczowe w psychoterapii Gestalt jest spotkanie człowieka z drugim człowiekiem, podczas którego terapeuta swoją uczciwością i autentycznością wspiera klienta w byciu sobą.

Spotkanie, kontakt, proces, relacja Ja-Ty, bycie Tu i Teraz, akceptacja i dyskrecja – to kwintesencja psychoterapii Gestalt.