Założenia Gestalt

Gestalt jest metodą psychoterapeutyczną, w której najważniejsze jest:

  • stworzenie bezpiecznych warunków do pracy psychoterapeutycznej
  • dążenie do poszerzania świadomości oraz doprowadzenie do konkretnych zmian życiowych, za które jednostka chce wziąć odpowiedzialność
  • zrozumienie własnych emocji, pragnień, czy trudności
  • skupienie się na teraźniejszości, chwili obecnej
  • odblokowanie naturalnego procesu samoregulacji w kontakcie ze światem
  • przywrócenie jednostce poczucia odpowiedzialności za własne życie
  • całościowe spojrzenie na człowieka, czyli połączenie ciała, psychiki, emocji i relacji z ludźmi